Ska vi installera solceller?

Ska vi installera solceller hos oss? Vi står i valet och kvalet gällande detta, de 6 olika anledningar jag kan komma på är dessa;

  1. Bidra till en hållbar framtid för kommande generationer: Genom att installera solceller på ditt tak genererar du förnybar energi och minskar din miljöpåverkan. Du blir en del av lösningen för att öka användningen av förnybar energi både lokalt och över hela Europa.

  2. Ekonomisk vinning och elräkningens halvering: Majoriteten av solcellskunder upplever en markant minskning av sina elkostnader. Från första dagen efter installationen minskar din elräkning, och på cirka 10 år har du återbetalt kostnaderna för solcellssystemet. Efter det åtnjuter du en ren vinst under de kommande 20 åren.

  3. CheckWatt:  CheckWatt är en plattform och tjänst som syftar till att hjälpa användare att övervaka och optimera sin energianvändning. Genom att ansluta till olika energimätare och sensorer samlar CheckWatt in data om elförbrukning och erbjuder användare insikter för att spara energi och minska sina elkostnader. Utöver detta erbjuder CheckWatt även möjligheten att ansluta batterilager till deras plattform för att skapa ett virtuellt kraftverk. Genom att aggregera batterilager kan CheckWatt erbjuda stödtjänster till elsystemet, såsom frekvensregleringstjänster, vilket bidrar till att stabilisera elnätet och minska behovet av kostsamma investeringar i infrastruktur. På så sätt fungerar CheckWatt som en teknologisk lösning för att främja energieffektivitet och hållbarhet inom energisektorn.

  4. Ökad fastighetsvärde: Oavsett om du planerar att sälja ditt hem eller inte, ökar värdet på din fastighet genom att installera solceller i Eskilstuna. De bidrar till att sänka driftkostnaderna, vilket gör ditt hem mer attraktivt och hållbart för potentiella köpare.

  5. Mindre påverkan av svängande elpriser: Genom att producera din egen solel minskar du ditt behov av att köpa el från nätet och blir mindre påverkad av de regelbundna fluktuationerna på elmarknaden. Detta ger dig ökad självförsörjning och stabilitet i energiförsörjningen.

  6. Minimalt underhåll och lång livslängd: Solcellssystem kräver i stort sett inget underhåll, och det finns inga rörliga delar som kan gå sönder. Med en effektgaranti på 25 år och en beräknad livslängd på 30 år erbjuder solpanelerna långsiktig tillförlitlighet och stabilitet i energiproduktionen.

Kan ni komma på några fler anledningar till att installera solceller?


Publicerat

i

av

Etiketter: